Region Sjælland - aftale AK

Region Sjælland indgår regionsaftale om CSO/Anticoagulation

Region Sjælland er i gang med at samle AK-behandlingen på udvalgte centre i regionen. I den forbindelse har Region Sjælland efter et udbud, valgt markedets førende løsning til håndtering af patienter i AK-behandling fra IntraMed A/S.

Løsningen vil fra start understøtte patienter i konventionel ambulant behandling, samt selvtestende og selvstyrende patienter i hjemmet. Det er planen at løsningen senere skal anvendes i primærsektoren blandt brugere i de kommuner der samarbejder med Region Sjælland.

Løsningen vil fungere integreret i regionens infrastruktur og være integreret med centrale systemer som:

  • Regionens portal
  • Det fælles medicinkort
  • Laboratoriesystem
  • Regionens patientadministrative system

Select language

Wednesday the 22nd of November, 2017.