Gentofte vælger CSO

Gentofte hospital vælger CSO/DiabetesRask

For at forbedre overblikket over behandlingskvaliteten samt få en forhøjet RKKP-indikatoropfyldelse har Gentofte Hospital valgt markedets mest avancerede diabetes-løsning fra IntraMed, CSO/DiabetesRask.

Med anvendelsen af systemet som det primære værktøj i diabetesambulatoriet får afdelingen et opdateret overblik over individuelle patienters status, samt mulighed for at lave kvalitetsopfølgning på patientpopulationen. Ydermere får patienterne en fyldestgørende vandrejournal med fra besøget som kan tages med til egen læge eller andre patienten måtte komme i kontakt med.

Select language

Friday the 17th of August, 2018.